OPTOMETRIA

 

En el Diagnòstic Optomètric, la refracció visual, encara que és imprescindible, mai és suficient per la valoració total del nostre sistema visual.

 

En el nostre centre, en funció de l’edat del pacient, activitats visuals que realitza i la simptomatologia que es presenti, els pot oferir diferents serveis de diagnòstic i tractament:

Teràpia visual

Optometria Pediàtrica

Salut ocular

  •