OPTOMETRIA

 

Optometria Pediàtrica

 

Especialitzats en:

 

Correcció de defectes refractius, miopia, hipermetropia i/o astigmatismes

 

Disfuncions de la visió binocular.

 

Ambliopia o “ull gandul”.

 

Tractament de l’estrabisme.

 

Problemes visuals que afecten al procés d’aprenentatge i lecto-escriptura, baix rendiment escolar, lateralitats creuades i dislèxia.

 

Bons hàbits d’higiene visual, il•luminació, postural i distàncies