AUDIOLOGIA

 

El nostre centre disposa d’un gabinet auditiu completament equipat i acreditat pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Realitzem audiometries per valorar el seu nivell d’audició, i adaptem audiòfons segons la pèrdua auditiva i les seves necessitats (tant tècniques com econòmiques) de cada persona. Mitjançant una visita d'uns 45 minuts, podrem fer-li les proves d’audició necessàries.

 

També disposem de l’equip necessari per fer taps a mida, tant en nens, com adults.

 

 

 

 

AUDIOLOGIA

 

Moltes persones que pateixen una pèrdua d’audició poden beneficiar-se de l’ús d’audiòfons.

Existeixen molts tipus i diferents graus de pèrdua d’audició, per aquest motiu també existeixen molts audiòfons amb una àmplia gama de funcions i característiques per tractar una gran varietat de necessitats individuals.

L’audioprotesista haurà de realitzat una audiometria, que es tracta d’una prova que estudia la capacitat que té una determinada persona per sentir sons, sons que poden variar depenent del volum i to dels mateixos. D’aquesta manera, el professional podrà establir l’umbral auditiu per poder fer un diagnòstic de com sent, i si ho fa correctament.

Els tipus més comuns d’audiòfons poden dividir-se en quatre categories:

 

- Completament dins el canal ( audiòfons CIC): són fets a mida i s’adapten en el canal auditiu més profundament per què siguin menys visibles. A l’estar més profundament introduïts, redueixen el problema del soroll provocat pel vent i retroalimentació. Degut a la seva mida petita, no són especialment recomanables a persones que tinguin problemes de motricitat en els dits ( com per exemple artritis), ja que els hi costa molt la seva manipulació. A més, degut a l’exposició a la humitat i a la pròpia cera de l’oïda, són audiòfons que requereixen més reparacions que els altres.

 

- En el canal ( audiòfons ITC): són menys visibles que els audiòfons que es col•loquen darrera l’oïda, i tots els seus components estan introduïts dins una carcassa de plàstic. Només poden ser utilitzats per aquelles persones que tinguin una pèrdua auditiva de moderada a lleu.

 

- En l’oïda ( audiòfons ITE): ocupen gran part de l’oïda visible( són més grans que els ITC). No tenen cables externs o tubs i són molt lleugers de pes. Poden ser utilitzats en pèrdues auditives entre lleus i moderadament severes.

 

- Darrera l’oïda ( audiòfons BTE): tenen una forma corba i es poden col•locar i ajustar darrera el pavelló auditiu. Degut al seu disseny resistent, aquest tipus d’audiòfons acostuma a aconsellar-se en nens. Degut a que els seus components es troben fora de l’oïda, són els que més durada tenen i els que menys reparacions requereixen. Són recomanables a persones amb diferents nivells de pèrdua auditiva, que poden anar des de pèrdues lleus a severes.

  •